АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата

Издаване на разрешения за специално ползване на пътища чрез изграждане на рекламни съоръжения по републиканската пътна мрежа

Заявяване » Информация »

Издаване на разрешения за специално ползване на пътища чрез експлоатация на рекламни съоръжения по републиканската пътна мрежа

Заявяване » Информация »