АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата

Издаване на разрешения за специално ползване на
пътища чрез експлоатация на рекламни съоръжения
по републиканската пътна мрежа