АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата

Издаване на разрешения за специално ползване на
пътища чрез изграждане на рекламни съоръжения по
републиканската пътна мрежа